دکمه موبایل منو

تماس با مدیران استان

رسانه جدید

محمد محمدی فرد

مدیرکل
  • 026-32860750
رسانه جدید

اسمعیل رحیمی

قائم مقام
  • 026-32804051
رسانه جدید

هادی کرابی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 026-32820044
رسانه جدید

شاپور قاسمی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 026-32826740
رسانه جدید

شاهین رضایی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 026-32811471
رسانه جدید

تیمور مددی

معاون مالی و اداری
  • 026-32860757
رسانه جدید

حسین رجبی

معاون فرهنگی
  • 026-32807071