دکمه موبایل منو

تماس با مدیران استان

قاسمی

شاپور قاسمی

قائم مقام
  • 32801070
رسانه جدید

محمد محمدی فرد

مدیرکل
  • 026-32860750
رسانه جدید

ابوالفضل فلاح قنبری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 026-32820044
لشینی

رضا لشینی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 026-32826740
رسانه جدید

شاهین رضایی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 026-32811471
رسانه جدید

تیمور مددی

معاون مالی و اداری
  • 026-32860757
رسانه جدید

رضا البرزی

معاون امور فرهنگی
  • 026-32807071