دکمه موبایل منو

ارتباط با ما

 نشانی : کرج، میدان شهید سلطانی، بعداز چهار راه سرحد آباد کوچه بهمن، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز
 شماره روابط عمـومی:  ۳۲۸۲۰۰۳۳ - ۰۲۶
 تلفن دبیـرخـانه : ۳۲۸۲۱۷۰۰ - ۰۲۶ 
 صندوق پستی:۳۱۶۵۶-۳۳۴۱۱
 پست الکترونیک :krj@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان