دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران البرز

محمد محمدی فرد

محمد محمدی فرد

مدیرکل
  • 026-32860750
اسمعیل رحیمی

اسمعیل رحیمی

قائم مقام
  • 026-32804051
هادی کرابی

هادی کرابی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 026-32820044
عبداله طاهری

عبداله طاهری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 026-32826740
شاهین رضایی

شاهین رضایی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 026-32811471
علی فرسود

علی فرسود

معاون مالی و اداری
  • 026-32860757
حسین رجبی

حسین رجبی

معاون فرهنگی
  • 026-32860757